Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Pátek 14. června 2024   

Co by měli občané Kralup nad Vltavou vědět o výstavbě městského centra


Kralupy nejsou hezké město. Psal o tom Jaroslav Seifert před desítkami let, platí to i dnes. Jedním z důvodů je i to, že nám chybí výrazné a hezké centrum.
V Lobečku jakýsi náznak existuje, avšak v prostoru kolem kostela zbylo něco, co má k pěknému náměstí hodně daleko. Každé srovnání s městy v okolí dopadne pro Kralupy smutně. Vzpomeňme si třeba jen na náměstí v Mělníku, ve Slaném, Roudnici, aj.
V současné době je šance tuto skutečnost změnit. Město má určitou sumu peněz na přestavbu centra a hlavně má šanci získat další finanční prostředky, např. od evropských strukturálních fondů na základě kvalitního projektu. Radnice schválila odkoupení objektů bývalého pivovaru a hotelu Praha. V příštím roce má být ukončena činnost kralupských mlýnů. Dále má vzniknout architektonická studie, která má celý problém centra města řešit. Kralupy mají možnost mít hezké centrum. Všechno vypadá nadějně.

Ovšem jen do té chvíle, než se dozvíte, že o budoucnosti města část zastupitelů přemýšlí jen jako by intuitivně. Celá přestavba se má podle plánu starosty, místostarostů a části zastupitelů zahájit přebudováním hotelu Praha na městský úřad. Tento počin nazval pan starosta „odraz k dalším změnám“. Teprve po tomto „odrazu“ - v naprostém rozporu se zdravým rozumem - má vzniknout plán na přestavbu města. Nikdo z navrhovatelů přitom neví, kolik přebudování hotelu na úřad bude stát, (odhaduje se 50 milionů) a nijak ho to netrápí! Nejdůležitější je pro vedení města jen to, aby zastupitelstvo tento záměr odsouhlasilo dříve, než vznikne architektonická studie! Proč, to nikdo neví. Dá se to jen tušit.
Většina členů městské rady i zastupitelstva ignoruje postup, ke kterému stačí jen minimum manažerských zkušeností. O budování centra jsou informováni obyvatelé Kralup zcela nedostatečně. O tom, že chce městský úřad díky svému diletantskému přístupu utratit bez řádného rozmyslu za přestavbu hotelu desítky milionů, neví takřka nikdo. Jsou to přitom peníze, které mohou v budoucnosti zcela nevratně chybět!

Správný postup je zcela zřejmý. Měly by vzniknout studie od různých architektů zadané tak, abychom měli v centru např. městský úřad a řadu dalších potřebných věcí, na kterých se shodnou obyvatelé i jejich volení zástupci v městské radě a v zastupitelstvu. Architekti jako odborníci dovedou, na rozdíl od nás, zastupitelů i laické veřejnosti posoudit, zda je hotel vhodným objektem k přeměně na úřad, či zda není možné nalézt jiné, třeba levnější, nebo hezčí, nebo z jiného důvodu účelnější řešení.

Každý, kdo kdy rekonstruoval třeba jen vnitřek domu, to ví. Nezařídí si přece, má-li zdravý rozum, nejprve pracovnu, a pak okolo ní nestaví dům, aby následně zjistil, že se mu tam nevejde kuchyň. Městský úřad je skutečně mnoho let v nevyhovujících prostorách, ale jistě tam může třeba ještě o rok déle setrvat.

Je opravdu s podivem, že to neví zkušení nejvyšší představitelé města. Nebo to ví? Tuší někdo z kralupských občanů, proč jednají v rozporu s názorem takřka poloviny zastupitelů, ale hlavně pak v rozporu s názorem nezávislých odborníků - architektů a urbanistů? Proč tak pospíchají? Proč si nedají práci seznámit se svým úmyslem širokou kralupskou veřejnost? Nám zastupitelům, kteří jsme proti tomu protestovali, pan starosta odpověděl velmi neuspokojivě.
Na listopadovém veřejném zasedání zastupitelstva si nechal odhlasovat konec diskuse o tomto problému! O celé záležitosti nechtěl dále diskutovat, neboť by to byla prý jen ztráta času. Přitom se jedná o desítky, či možná stovky milionů korun a opravdu historické rozhodnutí o budoucnosti Kralup!

Na dalším mimořádném zasedání nenechal domluvit hosta - odborníka na problematiku získávání dotací z evropských fondů. A to i přes to, že si zastupitelé odhlasovali, že jeho příspěvek chtějí slyšet!
Na další schůzce vyvolané třemi zastupiteli uznal, že se má postupovat v souladu s doporučením většiny odborníků, nicméně o týden později to opět popřel!

Veřejných zasedání bude ještě hodně. Budeme se na nich dál ptát pana starosty a skupiny zastupitelů, kteří hlasují stejně jako on, na problematiku výstavby centra města. V sázce je opravdu mnoho. Peníze, které patří všem občanům Kralup, by měly být inves-továny do přestavby uvážlivě, za pomoci řady nezávislých odborníků (významné zastoupení by měli mít mladí, kteří mají v Kralupech život před sebou) tak, aby bylo zabráněno všem spekulacím a třeba případným budoucím podivným tokům peněz.

Vážení kralupští spoluobčané! Město je vaše, nikoliv zvoleného zastupitelstva, městské rady či pana starosty. Žádáme vás proto, abyste sledovali počínání vedení města, chodili na veřejná zasedání zastupitelstva a nedopustili zplanění šance, kterou vaše - naše město má.


Andrej Plecháček
člen zastupitelstva Kralup nad Vltavou


V diskuzním fóru můžete napsat svůj názorTOPlist