ČSKDV

Atletická 100/2, Praha 6

Věc: Změna registračních čísel


Ahoj,


Za poslední 3 roky došlo několikrát k návrhu změny číslování registračních průkazek.

Velice vhodný a účelný se jevil diskusní portál vytvořený na slalom@pandora.cz

Diskuse, za účasti lidí, kteří se tímto zabývají nejen amatérsky, vyústila v celkem jasnou specifikaci, co by se mělo změnit a jak.

Čas plynul, doplynul až do dnešních dní, kdy opět dochází k již téměř pravidelné inovaci registračních čísel. Dokonce s tím souvisí vydávání nových průkazek.

A já se tedy táži:

Zasvěcení do problému a nového návrhu

Současný návrh ČSKDV:

RGČ obsahuje šesti místný údaj o

  1. regionální příslušnosti závodníka

  2. oddílové příslušnosti závodníka

  3. jeho pořadovém čísle v oddíle

Popis

Podíváme-li se na současné průkazky, shledáme, že tam všechny tyto údaje (snad vyjma regionální příslušnosti – ale to při základních znalostech zeměpisu není problém) jsou také textově. Tudíž oddílům takovéto číslo prospěch nepřináší.

  1. První problém nastává při přestupu závodníka do jináho oddílu. Ztrácí tím své reg. Číslo, svaz mu vystavuje nové. Závodník kolikrát tuto skutečnost opomíjí a vytrvale hlásí své předchozí RGČ na přihláškách.

  2. Druhou významnou nevýhodou je obtížná sledovatelnost výkonnosti přestupivšcíh závodníků. Toto v současném stavu nelze provádět počítačem, neboť není podle čeho závodníky vyhledávat. Registrační číslo totiž předím užíval někdo jiný, nebo prostě užíváno nebylo.

  3. Posledním zbytečným problémem je neustálá nutnost si ve výsledkových systémech přemazávat databázi všech závodníků, přičemž by stačila její aktualizace. Ti, na jejihž závodech startují i cizinci ví, že jde také právě o ztrátu informace o těchto lidech.

Výhody

na základě RGČ je možné ihned určit

Nevýhody

Náš návrh:

  1. RGČ obdrží závodník v okamžiku své registrace do svazu a má jej napořád.

  2. Na svazu bude jednoduchá, kažoročně aktualizovaná databáze, kde bude ke každému RGČ přiřazeno číslo oddílu, ve kterém závodník v současné době působí. Tím má svaz jasný přehled kde kdo je. A hlavně nejen svaz, ale i ostatní oddíly a jejich trenéři.

  3. Pokud si v tomto modelu tedy vytahnu veškeré výsledky závodníka za dobu jeho závodění, vím jak takto působil od samotného začátku.

Výhody

Nevýhody

Jak provést transformaci

Tímto jednoduchým způsobem nedochází k narušení průběhu sezony 2005 a k plynulému zavedení systému. Jedinou důležitou činností bude vyčištění databáze členů o právě ty rezervace apod. (jako, že jeden závodník má více RGČ…- ostatně to by z principu v této databázi již nemělo co dělat)


A v čem je tedy problém?

Nevím, domnívám se, že ve zkostnatělosti svazových struktur


S pozdravem

Za SKVS Č.Budějovice Martin Toncar, Karel Stach, Miroslav Toncar

Za TJ Kaučuk Kralupy Milan Johanides

Za TJ Loko Plzeň Petr Weissar

Za kanoe.cz Standa Ježek

Za TJ Bohemians Praha Matěj Zapletal

Za TJ Obalcentrum Pardubice Jan Šťastný

Za Galasport Sušice Vladislav Galuška