Zákon 10 piv

Preambule:
My, Kralupští sosáci, ve snaze vychovávat morálně zdatné vodáky, kteří při vědomí "Zákona 10 piv" opouštějí loď jedině až v bezvědomí (nikoli alkoholovém) sepisujeme tento zákon a přísaháme na svoji šprajdu, že se budeme řídit všemi jeho ustanoveními.
§1
Kdo vydupne z lodi, platí 10 piv.
§2
Piva nesmí vypít sám, musí na to být alespoň tři, z toho dva musí být z oddílu.
§3
Piva může konzumovat jen člověk, který se prokazatelně přihlásil k platnosti zákona.
§4
Za vydupnutí se počítá i břehulák.
§5
Vydupnutí, které zaviní cizí "pomoc" se nepočítá. Vyjímkou je cizí "pomoc" člena záchranné služby.
§6
Kdo vyskakuje z lodi, protože mu například spadla šprajda, piva neplatí. Je dobré při tom ale říct "vystupuju".
§7
Pravidlo platí pro ty, kteří se k jeho platnosti přihlásili a kteří ke dni vydupnutí dovršili 18 let.
§8
Kdo zatají vydupnutí, na které se vztahuje pravidlo 10 piv, platí 50 piv.
§9
Ve sporných případech je krysař bezprostředně po činu povinen vyhlásit hlasování mezi potenciálními příjemci piv o nutnosti placení pokuty. Rozhodující je nadpoloviční většina hlasujících.
§10
Tento zákon platí od 1.7.1999 a nemá zpětnou platnost.
Vladislav Ptašnik Milan Johanides
ministr pro jinooddílové menšiny samozvaný ministr informací
Slovníček pojmů:
vydupnutí opuštění lodi jiným způsobem než vysednutím na břeh.
pivo nápoj vyrobený dle ČSN 56 6635. Musí být dobře vychlazen (12 C) a podáván v odpovídajících nádobách. Jeho množství je minimálně 0,5l. Za pivo nejsou považovány pivolíny typu Staročech, Primus, Klasik apod.
oddíl oddílem je zde myšlen oddíl kanoistiky TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou.
břehulák opuštění lodě na jinou stranu, než je strana břehu při vysedání.
krysař člověk opuštějící nedobrovolně loď.