Závody na Stvořidlech byly zrušeny pro nedostatek vody. Robin Hron a Ondra Fohl tuto skutečnost

bohužel zjistili až když se ocitli bez jakýchkoliv věcí (které jsme jim měli dopravit autem) v Ledči nad

Sázavou.Chicht.