Veltruské slalomy

Číslo závodu: 44
Název závodu: Veltruské slalomy
Pořadatel  : TJ Kaučuk Kralupy n/Vltavou
Druh závodu : VZ BHZ 6

Datum závodu: 8.-9.7.2000

Činovníci závodu: Vrchní rozhodčí - Miroslav Míka
          Ředitel závodu - Jaroslav Froněk
          ZVR       -
          Stavitel tratě - Jindřich Novák 

Přihlášky: Doporučeně, na předepsaných tiskopisech, nejpozději
do     15.6.2000 na adresu:   Jaroslav Froněk
                   Seifertova 217
                   278 01 Kralupy n/Vltavou
                   Tel. 0205 25187
                   Mobil. 0602 388802

Vklady: Dle směrnic o závodění 2000 před převzetím st.čísel.
Losování: 18.6.2000 v 17,00 hod. v loděnici klubu

Bezpečnostní ustanovení: Plovací vesty a přilby povinné, dále
             dle pravidel kanoistiky.

Místo závodu: USD Veltrusy

Vypsáno pro kategorie a VT: Všechny věkové a lodní kategorie,
              MT - O.VT

Časové a místní údaje: po oba dny stejné
            07,30 - Výdej startovních čísel
            08,00 - Porada vedoucích a rozhodčích
            08,30 - Ukázková jízda
            09,00 - Start závodu
  
Pořadí kategorií: K1m, C2 obě jízdy * K1ž, C1 obě jízdy
Vyhlášení vítězů: 30 min. po dojetí poslední lodě závodu v neděli.Ubytování: V prostoru USD po dohodě s pořadatelem, v kempu Obora
Stravování: Bufet na USD nebo penzion Libuše
Parkování : Podle pokynů pořadatele


Rozpis byl schválen dne 10.1.2000

                      Předseda klubu
                       Jaroslav Froněk