Číslo závodu: 51
Název závodu: Memoriál Jaroslava Froňka st.
Pořadatel  : TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou
Druh závodu : VZ BHZ 6

Datum závodu: 22.-23.9.2001 !!Pozor změna!!

Činovníci závodu: Ředitel závodu	- Jaroslav Froněk
          Vrchní rozhodčí	- Miroslav Míka
                ZVR	- ?
          Stavitel tratí	- Martin Najman

Přihlášky: Doporučeně, na předepsaných tiskopisech, nejpozději 
do 9.9.2001 na adresu:
   Jaroslav Froněk
   Seifertova 217
   278 01 Kralupy n/Vlt.
   Tel. 0205 25185, FAX 0205 25994
   Mobil- 0602 388802
nebo na mail přes Kanoe.cz
Vklady: Dle směrnic o závodění 2001 při převzetí startovních čísel

Losování: 13.9.2001 v 17,00 hod. na USD Veltrusy.

Bezpečnostní předpisy: Plovací vesty a přilby povinné, dále dle
            pravidel kanoistiky.

Místo závodu: USD Veltrusy
Vypsáno pro kategorie a VT: Všechny věkové a lodní kategorie, 
              MT - 0.VT
Časové a místní údaje: Po oba dny stejné
               07,30 - Výdej startovních čísel
               08,00 - Porada vedoucích a rozhodčích 
               08,30 - Ukázková jízda
               09,00 - Start závodu

Pořadí kategorií: K1m, C2, obě jízdy * K1ž, C1 obě jízdy
Vyhlášení vítězů: 30 min. po dojetí poslední lodě v neděli.

Ubytování v kempu Obora, nebo na USD po dohodě s pořadatelem.
Stravování v bufetu na USD nebo penzion Libuše.
Parkování dle pokynů pořadatele.


Rozpis byl schválen ZK dne 10.1.2001

                     Předseda klubu
                     Jaroslav Froněk