'Výbor svazu kanoistiky'    'Přihlašující oddíl'
'ČÚV ČSTV'    'Bohemians Praha'
    
  'PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU  '  
    
'Název závodu:'  'NKZ - Veltrusy'   
'Místo závodu:'  'Otava' 'Datum:' '20.7 - 21.7.2002' 
'Vedoucí družstva:'  'Václav MARTIN'   
    
'Kategorie' 'Příjmení a jméno'  'rok narození' 'VT' 'reg.č.'
'K1' 'Sklenář Pavel'  1980 '3' '0179'
'K1' 'Martin Václav'  1971 '2' '0127'
'K1' 'Zapletal Matěj'  1973 '2' '0166'
'C1' 'Lula Jiří '  1974 '2' '0124'
'C2' 'Lula Jiří - Martin Václav'  '74-71' '2' '0124/0127'
    
    
    
    
'Rozhodčí' 'jméno a třída'  2 
'Markéta Martinová-Stříbrská, Václav Martin - střídání, Bohouš Jeřábek'    
    
'Prohlašujeme,že všichni závodníci jsou dobrými plavci a startují na vlastní nebezpečí. '    
    
    
'V Praze dne: '  12.07.2002 'Razítko a podpis:'  
    
   'Václav MARTIN'