Číslo závodu: 39
Název závodu: Veltruské slalomy
Pořadatel  : TJ Kaučuk Kralupy n/Vltavou
Druh závodu : VZ BHZ 6
 
Datum závodu: 01.-02.06.2002
 
Činovníci závodu: Vrchní rozhodčí - Miroslav Míka
          Ředitel závodu - Jaroslav Froněk
          ZVR       -
          Stavitel tratí - Najman Martin 
Přihlášky: Doporučeně, na předepsaných tiskopisech, nejpozději
     do 26.5.2002 na adresu:   Jaroslav Froněk
                    Seifertova 217
                    278 01 Kralupy n/Vltavou
                    Tel. 0205 725185
                    Mobil. 0602 388802
Vklady: Dle směrnic o závodění 2002 před převzetím st.čísel.
Losování: 28.5.2002 v 17,00 hod. v loděnici klubu
 
Bezpečnostní ustanovení: Plovací vesty a přilby povinné, dále
             dle pravidel kanoistiky.
 
Místo závodu: USD Veltrusy
 
Vypsáno pro kategorie a VT: Všechny věkové a lodní kategorie,
              MT - O.VT
Časové a místní údaje: po oba dny stejné
           07,30 - Výdej startovních čísel
           08,00 - Porada vedoucích a rozhodčích
           08,30 - Ukázková jízda
           09,00 - Start závodu
  
Pořadí kategorií: K1m, C2 obě jízdy % K1ž, C1 obě jízdy
Vyhlášení vítězů: 30 min. po dojetí poslední lodě závodu v neděli.
 
·   Ubytování: V prostoru USD po dohodě s pořadatelem, v kempu Obora
·   Stravování: Bufet na USD nebo penzion Libuše
·   Parkování : Podle pokynů pořadatele
 
 
Rozpis byl schválen dne 10.1.2002
 
                      Předseda klubu
                      Jaroslav Froněk