PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU
Název     Slalomy
Místo závodu a datum  Veltrusy       30. 8.- 31. 8. 2003
Vedoucí družstva         Veselá
         
Kateg. Jméno a příjmení VT r. nar. RGČ
         
         
         
         
         
         
         
         
Linda Veselá 3+ 80 735
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Všichni závodníci jsou dobrými plavci a startují na vlastní nebezpečí.
V Praze dne 25.8.2003
Václav Brož