ČSTV-Vč.KV svazu Kanoistů      Přihlašující oddíl :
        Sportovní klub vodního slalomu
           SLAVIA Hradec Králové
                    P ř i h l á š k a     k     z á v o d u
Memoriál Jardy Froňka st.
Místo závodu: USD Veltrusy
Termín závodu: 30.-31.8.2003
Vedoucí družstva: Jaroslav Kašpar
Kateg. jméno a příjmení VT R. nar. RGC Poznámka
K1Ž-ds Anna Kašparová 2+ 85 5511  
K1Ž-ds Michaela Osochovská 2 86 5510  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ROZHODČÍ (jméno, třída)        
Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou
lékařskou prohlídku
NE _ Žádáme o odvoz ..............K, ...............C1, .................C2
V Hradci Králové,  dne 24.08.2003              Karel Polívka
jméno zodp. zástupce klubu