Svaz kanoistiky  ČSTV                                                                                      Přihlašující oddíl

                                                                                                    

                                                                                                               TJ  Synthesie  Pardubice

    

         

 

 

                           Přihláška k závodu

 

 

Název závodu:   Memoriál  Jardy Froňka  st.  -   30. – 31.8. 2003

Vedoucí družstva:  Jan Štastný

Adresa:                   Lukáš  Uncajtík, E. Košťála 966, Pardubice 530 12, TEL: 732 / 450 094

 

 

 

 Kategorie

  Jméno a příjmení

     VT

   Ročník narození

        RGČ

K1 - ženy

  Radka Valíková

       3

            1991

        5774

 

 

 

Prohlašujeme, že závodníce je dobrá plavkyně  a startuje na vlastní nebezpečí.

 

Zároveň platí tato přihláška i pro neděli – Křivoklátské slalomy !!!!

 

V Pardubicích dne  25.87. 2003

 

 

 

 

                                                                                                     Jan  Štastný