ČSTV-Vč.KV svazu Kanoistů      Přihlašující oddíl :
        Sportovní klub vodního slalomu
           SLAVIA Hradec Králové
                    P ř i h l á š k a     k     z á v o d u
Název závodu: 5. a 6. NKZ
Místo závodu: USD Veltrusy
Termín závodu: 27. - 28.9.2003
Vedoucí družstva: Jaroslav Kašpar, popřípadě Radek Polívka
Kateg. jméno a příjmení VT R. nar. RGC Poznámka
K1-M Radek Polívka 2+ 80 5520  
K1Ž-ds Anna Kašparová 2+ 85 5511  
K1Ž-ds Michaela Osochovská 2 86 5510  
C2 Mir.Hajdučík-Tomáš Renčín 1 62-61 5524-5522  
           
           
           
           
           
ROZHODČÍ (jméno, třída)        
Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou
lékařskou prohlídku
NE _ Žádáme o odvoz ..............K, ...............C1, .................C2
V Hradci Králové,  dne 10.09.2003              Karel Polívka
jméno zodp. zástupce klubu