Klub kanoistiky  Nová huť Ostrava                                 Adresa předsedy: Hana Kneblová

                                                                                                                       Kubalova 2

                                                                                                                       Ostrava, 730 00

                                                                                          Telefon: 069 6746999

                                                                                          E-mail: kneblova@marianskehory.cz

 

 

                                                           Přihláška k závodu

 

Název závod:       5. A 6. NKZ                                           závod č.:           71,72

Místo závodu:      USD Veltrusy                                        datum závodu: 27.- 28.9.2003

Vedoucí družstva: Hana Kneblová, Kubalova 2, Ostrava 700 30

 

Kateg.   Věk .        RGC    Přijmění a jméno                     Výkon         Rok                Poznámka

              Skup.                                                                    Třída           naroz.

Km                         12282   Pšenica Rostislav                      2+             1980

Km         ds             12201  Hájek Michal                             2+             1986

Km                          12220  Neugebauer Roman                   2+             1965

Km         žs             12215  Maslaňák Tomáš                        3+             1990

Km         žs             12232  Waloszek Jakub                         3+              1989

Km         žs             12231  Waloszek Andrzej                      3               1990             

          dm           12204   Bičovská Jana                            3+             1987

 

                                                         

 

 

 

 

Rozhodčí:        Přijmění a jméno: 

 

 

 

Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou lékařskou prohlídku.

 

V Ostravě, dne 22.9.2003                                                          Hana Kneblová, předseda klubu

                                                                                                                  Razítko a podpis