Výbor svazu kanoistiky


Přihlašující oddíl
ČÚV ČSTV


Bohemians Praha

PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU
Název závodu:

Veltruské slalomy
Místo závodu:

USD Veltrusy
Datum: 28. - 29.6.2003

Vedoucí družstva:

Václav Martin

Kategorie Příjmení a jméno rok narození VT reg.č.
K1 Zapletal Matěj 1973 2 0166
K1 Martin Václav 1971 2 0127
K1 Lula Aleš 1976 0 0128
K1 Lula Jiří 1974 0 0124
K1 Ž Hamplová Štěpánka 1988 3+ 0114
C1 Lula Jiří 1974 0 0124
C1 Šálek Marek 1986 3 0140
C2 Lula Jiří - Martin Václav 74-71 2 0124/0127
C2 Simonič Michal - Rudiš Michal 89 - 89 3 0139/0131


Rozhodčí:
Václav Martin, Markéta Martinová


2Prohlašujeme,že všichni závodníci jsou dobrými plavci a startují na vlastní nebezpečí.


V Praze dne:

St, 18. červen 03
Razítko a podpis:

Václav Martin606/630654
Email:
nastrojarna.martin@seznam.czmarketa.martinova@seznam.cz