Přihláška k závodu   č. 48  
Název závodu  : Veltruské slalomy 
Datum závodu :  28. - 29. 6. 2003
Místo závodu   :  USD Veltrusy
Přihlašující oddíl :    KK  Roudnice  n.  L.
Ved. družstva :   Vaněk J.   
Kateg. RGC Jméno VT Ročník Poznámka
K1m 4931 Sedlmaier Aleš 2+ 80  
K1m 4938 Betka Tomáš 2 83  
K1m - DM 4922 Chládek Pavel 2 87  
K1m 4924 Hek Pavel 3 76  
K1m - DS 4926 Podzimek Michal 3 84  
K1m - DM 4925 Podzimek Slávek 3 87  
K1m - ŽS 4936 Zajíc Ondřej 3 90 pouze sobota
K1ž 4910 Chládková Petra 2+ 83  
K1ž - ŽS 4901 Drahozalová Jana 3 90  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a přihlašující oddíl ručí za to , že jsou dobrými
plavci .
Datum :  23 . 6. 2003                                                                       Podpis :  Černý