ČSTV - svaz kanoistů
Přihlašující oddíl


Přihláška k závodu Klub kanoistů Železný Brod
Název závodu:
Veltruské slalomyMísto závodu:
USD Veltrusy
Datum: 28.-.29.6.2003
Vedoucí družstva:
Lhota Radim


Kateg. Jméno a příjmení RGC VT R. nar. poznámka
K1m Lhota Zbyšek
7003 2 84
K1m žs Brychcí Petr
7074 3+ 90

Startovné zaplatíme na místě.
Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí

a mají platnou lékařskou prohlídku.
V Železném Brodě
dne 18.6.2003
Michael Veřtát


razítko a podpis