Číslo závodu: 48 
Název závodu: Veltruské slalomy 
Pořadatel  : TJ Kaučuk Kralupy n/Vltavou 
Druh závodu : VZ BHZ 6 
 
Datum závodu: 28.-29.06.2003
 
Činovníci závodu: Vrchní rozhodčí - Miroslav Míka 
          Ředitel závodu - Jaroslav Froněk 
          ZVR       - 
          Stavitel tratí - Jindřich Novák 
Přihlášky: Doporučeně, na předepsaných tiskopisech, nejpozději 
     do 23.6.2003 na adresu:   Jaroslav Froněk 
                    Seifertova 217 
                    278 01 Kralupy n/Vltavou 
                    Tel.: 315 725 185 
                    Mobil: 721 986 477
                    e-mail: jozka@razdva.cz
Vklady: Dle směrnic o závodění 2003 před převzetím st.čísel. 
Losování: 25.06.2003 v 17,00 hod. v loděnici klubu 
 
Bezpečnostní ustanovení: Plovací vesty a přilby povinné, dále 
             dle pravidel kanoistiky. 
 
Místo závodu: USD Veltrusy 
 
Vypsáno pro kategorie a VT: Všechny věkové a lodní kategorie, 
              MT - O.VT 
Časové a místní údaje: po oba dny stejné 
           07,30 - Výdej startovních čísel 
           08,00 - Porada vedoucích a rozhodčích 
           08,30 - Ukázková jízda 
           09,00 - Start závodu 
  
Pořadí kategorií: K1m, C2 obě jízdy % K1ž, C1 obě jízdy 
Vyhlášení vítězů: 30 min. po dojetí poslední lodě závodu v neděli. 
 
ˇ   Ubytování: V prostoru USD po dohodě s pořadatelem, v kempu Obora 
ˇ   Stravování: Bufet na USD nebo penzion Libuše 
ˇ   Parkování : Podle pokynů pořadatele 
 
 
Rozpis byl schválen dne 05.01.2003
 
                      Předseda klubu 
                      Jaroslav Froněk