ČSTV-Vč.KV svazu Kanoistů


Přihlašující oddíl :Sportovní klub vodního slalomu
SLAVIA Hradec Králové
P ř i h l á š k a k z á v o d u

Název závodu: Memoriál Jaroslava Froňka st.


Místo závodu: USD Veltrusy
Termín závodu: 24.7.2004-25.7.2004
Vedoucí družstva: Jaroslav Kašpar nebo Anna Kašparová


Kateg. jméno a příjmení VT R. nar. RGC Poznámka
K1Ž Anna Kašparová 2+ 85 5511
K1Ž-sd Michaela Osochovská 2 86 5510


ROZHODČÍ (jméno, třída)


Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou
lékařskou prohlídku
Nežádáme o odvoz lodí


V Hradci Králové, dne 17.7.2004


Karel Polívka
jméno zodp. zástupce klubu


Přihláška posílaná e-mailem