ČSTV - svaz kanoistů
Přihlašující oddíl


Přihláška k závodu Klub kanoistů Železný Brod
Název závodu:
Memoriál J. FroňkaMísto závodu:
Veltrusy
Datum: 24.-25.7.2004
Vedoucí družstva:
Lhota Zbyšek


Kateg. Jméno a příjmení RGC VT R. nar. poznámka
K1m Lhota Zbyšek
7003 2 84


Startovné zaplatíme na místě.
Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí

a mají platnou lékařskou prohlídku.
V Železném Brodě
11.06.04
razítko a podpis