Přihláška k závodu

Vodní Sporty Blovice

Pavel Polívka Masarykovo náměstí 20, 336 01, tel. 371520555.

Název závodu: 1.+2. NKZ
Číslo závodu:
22, 23
Místo závodu: USD Veltrusy
Datum závodu:
24.-25.4. 2004
Vedoucí družstva: Pavel Polívka

Kategorie Reg. č. Jméno VT Ročník Věk. k. Poznámka
K1M 3305 Polívka Jan 2 1986 DS
K1Ž 3316 Polívková Hana 2 1989 DM
C1 3314 Chod David 1 1982

C1 3337 Zdráhal Jan 2 1985

C1 3338 Zdráhal Petr 2 1987 DS
C2 3337 Zdráhal Jan 1 1985


3338 Zdráhal Petr
1987
Prohlašujeme, že všichni přihlášení jsou dobrými plavci a startují na vlastní nebezpečí.V Blovicích dne: 18.4.2004
Pavel Polívka

SK Vodní sporty Blovice
Razítko a podpis