ČSTV-Vč.KV svazu Kanoistů


Přihlašující oddíl :Sportovní klub vodního slalomu
SLAVIA Hradec Králové
P ř i h l á š k a k z á v o d u

Název závodu: 1 a 2 NKZ


Místo závodu: USD Veltrusy
Termín závodu: 24.4.2004 a 25.4.2004
Vedoucí družstva: Jaroslav Kašpar nebo Radek Polívka


Kateg. jméno a příjmení VT R. nar. RGC Poznámka
K1M Radek Polívka 2+ 80 5520
K1Ž Anna Kašparová 2+ 85 5511
K1Ž-sd Michaela Osochovská 2
5510
C2 Miroslav Hajdučík-Tomáš Renčín 2+ 62-61 5524-5522
Poznámka: Vzhledem k tomu, že v době závodů absolvuje naše závodnice
Anna Kašparová talentové zkoušky na FTVS v Praze, žádáme o možnost
účasti závodnice mimo pořadí kategorií po dohodě s vedoucím družstva.


Za pochopení a pomoc děkuje Karel Polívka


ROZHODČÍ (jméno, třída)


Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou
lékařskou prohlídku
Nežádáme o odvoz lodí


V Hradci Králové, dne 13.4.2004


Karel Polívka
jméno zodp. zástupce klubu


Přihláška posílaná e-mailem