Klub kanoistiky Nová huť Ostrava Adresa předsedy: Hana Kneblová

Kubalova 2

Ostrava, 730 00

Telefon: 069 6746999

E-mail: kneblova@marianskehory.czPřihláška k závodu


Název závod: 1.a 2.NKZ závod č.: 45,46

Místo závodu: USD Veltrusy datum závodu: 24.-25.4.2004

Vedoucí družstva: Hana Kneblová, Kubalova 2,Ostrava 700 30


Kateg. Věk . RGC Přijmění a jméno Výkon Rok Poznámka

Skup. Třída naroz.

Km 12282 Pšenica Rostislav 2+ 1980

Km ds 12201 Hájek Michal 2+ 1986

Km 12220 Neugebauer Roman 2+ 1965

Km žs 12215 Maslaňák Tomáš 2 1990

Km dm 12232 Waloszek Jakub 2 1989

Km žs 12231 Waloszek Andrzej 3+ 1990

Kž ds 12204 Bičovská Jana 3+ 1987

Rozhodčí: Přijmění a jméno:

Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou lékařskou prohlídku.


V Ostravě, dne 15.4.2004 Hana Kneblová, předseda klubu

Razítko a podpis