Klub kanoistiky : Vodní sporty Dolní Kounice

VSDK - 108

P ř i h l á š k a k  z á v o d u
Název závodu: 1. a 2. NKZ Veltrusy Závod č. 46,47


Místo závodu: USD Veltrusy Datum závodu: 7.5. – 8.5. 2005

Vedoucí družstva: Jana Macíková
Kateg.

RGC

Jméno a příjmení

Výkon třída

Rok naroz.

Poznámka

K1dm

108023

J i ř í T o p o r c e r

3

1990


K1žs

108001

F i l i p K r u t i š

3

1991
C1ds

108060

J a n M a c í k

2

1988


C1žs

108033

R a d e k  P a v l í k

3

1992

Rozhodčí:

Příjmení a jméno:

Třída:


Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou lékařskou prohlídku.Dolní Kounice 2.05.2005Jiří Machač

66464 Nové Bránice 214

tel: +420603153990

e-mail: machac.vsdk@centrum.cz