Klub kanoistiky, TJ NH Ostrava Adresa klubu (předseda):

(zkratka Ostrava) Hana Kneblová

Kubalova 2, 70030 Ostrava

telefon 732314436

E-mail:hkneblova@quick.cz

Přihláška k závodu


Název závodu:

1. a 2.NKZ

závod č.:

46,47

Místo závodu:

USD Veltrusy

Datum závodu:

7.-8.5.2005

Vedoucí družstva:

Hana Kneblová, Kubalova 2,700 30 Ostrava


Kateg.

RGC

Jméno a příjmení

Výkon. třída :

Rok naroz.:

Poznámka

Km

122001

Hájek Michal

2

1986

Km

122015 DM

Maslaňák Tomáš

2

1990

Km

122020

Neugebauer Roman

2

1965

Km

122032 DM

Waloszek Jakub

2

1989


Km

122082

Pšenica Rostislav

2

1980


Km

122003 ŽS

Cvikl Ondřej

3

1992

K1ž

122004 DS

B i č o v s k á J a n a

2

1987

Rozhodčí:

Příjmení a jméno:

Třída:

Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou lékařskou prohlídku.

V Ostravě 26.4.2005


Hana Kneblová, předseda klubuAdresa přihlášek:

Milan Johanides ml.

277 44 Vojkovice 83

jozka@razdva.cz


tel.: 721 986 477