Přihláška k závodu    č.  34. A 35.
Název závodu  :  Veltruské slalomy
Datum závodu :   23. - 24.4.05
Místo závodu   :   USD Veltrusy
Přihlašující oddíl :    KK  Roudnice  n.  L.
Ved. družstva :    Černý
Kateg. RGC Jméno VT Ročník Poznámka
K1m 049031 Sedlmaier Aleš 2 80  
K1m - DS 049022 Chládek Pavel 2 87  
K1m - DS 049025 Podzimek Slávek 2 87  
K1m - DM 049036 Zajíc Ondřej 2 90  
K1m - DS 049032 Chládek Václav 3 87  
           
K1ž - DS 049040 Černá Klára 2 87  
K1ž - DS 049041 Brádková Alice 2 88  
K1ž - DM 049001 Drahozalová Jana 3 90  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a přihlašující oddíl ručí za to ,
        že jsou dobrými plavci .
       Datum :                                                                           Podpis :