ČSTV-Vč.KV svazu Kanoistů      Přihlašující oddíl :
        Sportovní klub vodního slalomu
           SLAVIA Hradec Králové
                    P ř i h l á š k a     k     z á v o d u
Název závodu:  Veltruské slalomy
Místo závodu: USD Veltrusy Termín závodu: 23.4. - 24.4.2005
Vedoucí družstva:  Radek Polívka
Kateg. jméno a příjmení VT R. nar. RGC Poznámka
K1M Radek Polívka 3 80 5520  
           
           
           
           
           
           
           
ROZHODČÍ (jméno, třída)        
Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou
lékařskou prohlídku
Nežádáme o odvoz lodí
V Hradci Králové,  dne 14.4.2005              Karel Polívka
jméno zodp. zástupce klubu
Přihláška posílaná e-mailem