Přihláška k závodu

Název závodu: 11. roč. Memoriálu J. Froňka st. Přihlašující oddíl: USK Praha

Místo závodu: USD Veltrusy Datum závodu: 22.-23.7.2006

Vedoucí družstva: Říha Milan Závod č.:104,105
K1


9073 Pišvejc Ivan MT 78

DM 9165 Chmátal Petr 2 90


9034 Masare Vít 2 87

9030 Petřík Matouš 0 97
K1ž

9012 Kašparová Anna 1 85
C1


9032 Gebas Vítězslav MT 84


9018 Karásek Petr 1 86

DS 9001 Busta Jan 2+ 89
Prohlašujeme že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou lékařskou prohlídku.
Startovné zaplatíme na místě. Celkem: 800,-

V Praze dne 13.7.2006

Adresa klubu: USK Praha, Na Folimance 2, 120 00 Praha 2WWW.slalomtroja.cz
WWW.kanoe.cz/uskE-mail.: jirirohan@volny.cz, mob. 604 409 004E-mail.: jprskavec@volny.cz, mob. 606 138 833

Jiří Rohan
E-mail.: pytlak.riha@volny.cz, mob. 602 162 856USK Praha