PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU

Název závodu : 11.ročník Memoriálu J.Froňka st. Číslo závodu :
104,11


Místo závodu : USD Veltrusy Datum : 22.-23.7 2006Přihlašující oddíl : TJ LOKOMOTIVA Trutnov - vodácký oddíl

Vedoucí družstva : Jiří Hák

Kategorie Příjmení a jméno VT Rok nar. Věk. kat. RGC


Přhláška na oba závody

K1m Lipina Lukáš 3 1989 DS 60036

K1m Kádrle Martin 3 1990 DM 60034

K1m Beneš Vít 0 1995 ŽM 60050

K1m Berro Lukáš 0 1993 ŽS 60018

C1 Hák Jiří 2 52 V 60002

Rozhodčí Jméno a příjmení Třída
Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou lékařskou prohlídku.


Vystavil : Pavel Míl


V Trutnově dne : 16.7.2006 .................................................


razítko a podpis