Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Pondělí 26. srpna 2019   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Květen 2002

Znáte názvy kralupských ulic?


U většiny map Kralup nad Vltavou nalezneme i seznam všech kralupských ulic. Je jich celkem 182. V tom jsou však zahrnuty i názvy kralupských náměstí, sídlišť, nábřeží, stezek a cest. Z uvedeného přehledu kralupských ulic je patrné, že jednotlivé názvy jsou odvozeny buď z osobního jména
známé osobnosti (Alšova, Jiráskova, Sládkova) nebo ze vztahu ulice k blízkému objektu (Na Vršku, U Parku, V Rokli). Jsou jednoslovné (Sokolská, Spojovací) nebo víceslovné (Na Baště, Na Turské louce). Nejdelší název kralupské ulice je dokonce čtyřslovní: Na staré mlýnské cestě. Jména kralupských ulic jsou následující:
Alšova
A. Slavíčka
Arbesova
B. Němcové
Bořivojova
Budečská stezka
Cesta brigádníků
Čechova
Česká
Dobrovského
Dr. E. Beneše
Družstevní
Dvořákova
Dvořákovo nám.
Erbenova
Fibichova
Gagarinova
Gen. Klapálka
Gorkého
Grégrova
Hakenova
Hálkova
Havlíčkova
Hennigsdorfská
Horní
Horymírova
Hostivítova
Husova
Hybešova
Chelčického
Chmelova
Ivana Olbrachta
J. Holuba
Jana Palacha
Jarníkovy schody
Jeronýmovo nám.
Ježkova
Jiráskova
Jiřího Wolkera
Jodlova
Josefa Hory
Josefa Janury
Jungmannova
Kaplířova
Karsova
K. Čapka
K. Světlé
Ke Hřbitovu
Ke Koupališti
Ke Studánce
Kladenská
Klicperova
Kmochova
Komenského nám.
Krakovská
Krátká
Kuzmínova
Kyjevská
Ladova
Libušina
Lidická
Lidové nám.
Luční
Lutovítova
M.Gorkého
Makarenkova
Marie Majerové
Masarykova
Máchova
Mánesova
Masnerova stezka
Mezi Hřišti
Mikovická
Minická
Mlýnská
Mostní
Na Baště
Na Cikánce
Na Horkách
Na Hrádku
Na Hrázi
Na Husarce
Na Poláčku
Na Rybníkách
Na staré mlýnské cestě
Na Turské louce
Na Vršku
Na Vyhlídce
Na Záruce
Nádražní
Nábř. J. Rysa
Nad Lobčí
Nad Skálou
Nám. J. Seiferta
Nám. Mládežníků
Nám. U Parku
Nerudova
Nová
Okrajová
O.Wichterleho
Palackého
Palackého nám.
Petra Bezruče
Poděbradova
Pod Hájem
Pod Hradištěm
Pod Lipami
Pod Skalkou
Pod Špičákem
Podřipská
Pražská
Prokopova
Předmostí
Přemyslova
Příčná
Purkyňovo nám.
Raisova
Revoluční
Riegrova
Rubešova
Rybova
Seifertova
Sídliště
S.K.Neumanna
Sladkovského
Sládkova
Slunná
Smetanova
Sokolská
Spojovací
Svojsíkova
Šafaříkova
Školní
Školská
Šmeralova
Šrámkova
Štefánikova
Tomáškova
Tomkova
Trojanova
Třebízského
Třída Legií
Tylova
Tyršova
Tyršovy sady
U Cukrovaru
U Dýharny
U Jeslí
U Kovárny
U Křížku
U Nádrže
U Parku
U Sociál. domu
U Stadionu
U Studánky
U Transformátoru
U Vodárny
Varšavská
Veltruská
Velvarská
Ve starém Lobečku
V Hliništi
V. Jirsíka
Vltavská
V Luhu
Vodárenská
V Olších
V Pískovně
Vrchlického
V Rokli
V Růžovém údolí
V Sadech
V Uličce
V Zahradách
V Zahrádkách
V Zátiší
Za Humny
Za Školou
Zborovská
Žižkova
9. května
28 října

Až na malé výjimky jsou jména osobností, podle kterých byly ulice pojmenovány, všeobecně známé. Těmi výjimkami budou asi následující ulice: Hakenova (podle Eduarda Hakena, sólisty Národního divadla), Hybešova (podle Josefa Hybeše, českého politika a publicisty), Chmelova (podle Karla Chmela, prvního kralupského učitele), Jarníkovy schody (podle Jarníka, předsedy „Svazu okrašlovacích spolků v Čechách“), Jeronýmovo náměstí, (podle Jeronýma Pražského, českého myslitele a náboženského reformátora), V.Jirsíka (podle Jana Valeriána Jirsíka, minického faráře a pozdějšího biskupa budějovického), Jodlova (podle Jan Kř. Jodla Kralupského, národního buditele a pedagoga), Josefa Janury (podle Josefa Janury, člena odbojové skupiny popraveného nacisty), Kaplířova, (podle Kašpara Kaplíře ze Sulevic, českého šlechtice), Kuzmínova (podle generála Sergeje Jevdokimoviče Kuzmina, sovětského velitele), Masnerova stezka (podle Prokopa Jindřicha Masnera, kralupského starosty), Nábřeží J.Rysa (podle Jana Rysa, kralupského kulturního pracovníka), Rubešova (podle Františka Jaromíra Rubeše, českého básníka a prozaika), Rybova (podle Jakuba Jana Ryby, českého pedagoga a skladatele), Svojsíkova (podle Antonína Františka Svojsíka, pedagoga a zakladatele skautingu v Čechách), Šmeralova (podle Bohumíra Šmerala, českého politika, novináře a publicisty), Tomáškova (podle Václava Jana Tomáška, českého skladatele a hudebního pedagoga), Tomkova (podle Václava Vladivoje Tomka, českého historika, politika a pedagoga), Trojanova (podle Aloise Pravoslava Trojana, českého politika).
Některé názvy ulic jsou dnes již nepochopitelné. Ulice Na Poláčku je v místech, kde býval a dávno již není rybník Poláček. Ulice Na Hrádku zase připomíná historickou zajímavost, že zde kdysi stával malý hrádek - spíše však tvrz - zaniklý za husitských válek. Ulice Na Horkách v sobě skrývá malé hory - horky a ulice U Studánky v Mikovicích, či Ke Studánce v Minicích připomíná dnes již neexistující studánky. Název
U Studánky se vyskytuje
v Kralupech dvakrát: jednou
v Mikovicích, jednou v Země-chách. Rovněž ulici V Rokli mají Mikovice i Zeměchy.
Názvy kralupských ulic jsou různě staré. Názvy vázané na nějaký stavební objekt nemohou být starší nežli objekt samotný. Tak např. název ulice U Dýhárny mohl vzniknout až po roce 1921, kdy vznikla dýhárna. Nejmladší ulice jsou na nových sídlištích, nejstarší pochopitelně ve staré výstavbě. Vůbec nejstarší ulice dostaly své pojmenování v druhé polovině 19.století. Čísla kralupských domů jsou však mnohem starší nežli názvy ulic. S očíslováním se začalo v roce 1771. Tak např. dům č.p.16, ve kterém se narodil Jan Jodl Kralupský v roce 1791, má původní číslo. Kralupy měly tehdy 18 domů.
Jak se postupně město zvětšovalo, přibývaly i názvy nových ulic. Některé však naopak zmizely. Marně bychom dnes hledali na mapě ulici Lučební nebo Fügnerovu či Chotkovu. První vymazalo z mapy letecké bombardování, další dvě pak socialistická čistka. Za velké uznání lze považovat, je-li někdo jmenován čestným občanem města. Na kralupském hřbitově je pohřbeno 9 čestných občanů města Kralup. Jenom čtyři z nich mají „svou“ ulici. Na J. Čermáka, A. Borutu, B. Hosera, F. Masnera, J. Vaníčka, toto uznání teprve čeká.
Ing. Josef Stupka
Ve městě Kralupy nad Vltavou se vyskytuje některý název ulice dvakrát (dvojmo). Tyto ulice jsou rozlišeny jiným katastrálním územím i číslem popisným. Například ulice „V Rokli“ - k.ú. Mikovice, „V Rokli“ - k.ú. Zeměchy; „Alšova“ - k.ú. Kralupy nad Vltavou, „Alšova“ - k.ú. Lobeček, „U Studánky“ - k.ú. Mikovice, „U Studánky“ - k.ú. Zeměchy.
Při přejmenování ulice má město ohlašovací povinnost vůči Katastrálnímu úřadu Mělník, Poštovnímu úřadu Kralupy nad Vltavou, Statistickému úřadu Mělník, Okresnímu úřadu Mělník
V případě přejmenování těchto ulic vznikají problémy především občanům města, kteří mají v těchto ulicích trvalý pobyt (občané by si museli nechat udělat změny ve veškerých svých osobních dokladech, ve kterých je uveden TP - např. občanský průkaz, řidičský průkaz, živnostenský list apod.)
Odbor organizační a vnitřních věcí