STUDENTI

Z akcí ...

Akce, které jsou tradicí naší školy nebo by se tradicí měly stát.

Lednový underground

Benefiční hudební festival, jehož výtěžek bude využit při rekonstrukci prostor budovy školy, které byly zasaženy povodní.
Oficiální stránky festivalu - www.kralupy.cz/lu


Nota D

Soutěž mladých hudebníků a zpěváků všech věkových kategorií.
Tuto přehlídku mladých umělců jsme organizovali pro celý region ve spolupráci s kralupskou LŠU.


Den pro dobré slovo

Recitační soutěž pro žáky a studenty všech kralupských škol organizovaný našimi vyučujícími českého jazyka.


Studentský ples

Každoroční tematický taneční rej všech studentů organizovaný studenty septimy.


Seznamovací škola v přírodě

Pro nové primánky je pořádána SŠVP, kde se o ně starají a zábavu zajišťují studenti septimy.


Projektová škola v přírodě

Pro studenty sekundy, tercie a kvarty je pořádána PŠVP, kde se kombinuje práce na vypsaných projektech se sportovním a kulturním vyžitím.


Porta Vitae

Slavnostní rozloučení s maturanty, kdy vedení školy, třídní a ostatní vyučující dovedou absolventy před pomyslnou "Bránu Života".


Vítání prázdnin

Zakončení školního roku pro všechny studenty, rodiče, sponzory a přátele školy.
Zhodnocení školního roku, rozdávání odměn, rozloučení se studenty a hlavně příjemná prázdninová "párty v přírodě" s hudbou a tancem.


Zájmové kluby na DG a OA

Kluby vzniklé pod patronací Obecně prospěšné Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, které jsou místem k setkání se zajímavými lidmi, místem relaxace i netradičních forem studia.
Navštěvovat (zdarma!) je můžou současní studenti DG a OA, absolventi i přátelé naší školy.


Mikuláš, Vánoční besídky

Jsou akce studentů v předvánočním čase, na které se těší všichni studenti i vyučující, kteří mají smysl pro humor.


Klub mladého diváka

Při škole je organizován "Klub mladého diváka". Studenti navštěvují různá divadelní představení v pražských divadlech (např. v Národním divadle, Stavovském divadle, Činoherním klubu, v divadle V Dlouhé, Pod Palmovkou, ABC, Rokoko atd.).
Nižší ročníky navštíví divadlo v průběhu roku 4x, vyšší ročníky 6x.


Adopce na dálku

Projekt čtyřletého gymnázia, jehož výsledkem je adoptování malého chlapce z Guiney - Youssoufa Camary.
Další informace


Poslední zvonění

Každoroční rozloučení maturujících studentů se školou.


Den otevřených dveří

Možnost pro rodiče i budoucí studenty získat informace o škole a přijímacích zkouškách.
DOD se pořádá dvakrát do roka a velký podíl na jeho úspěšném průběhu mají studenti, kteří provádí návštěvníky po škole a besedují s rodiči.


Maturitní plesy

Všechny maturitní třídy mají svůj ples s vlastním programem, předtančením a tombolou.
Až na výjimky jsou maturitní plesy vždy beznadějně vyprodané.


Pikomat

Tradiční dlouholetá soutěž, která vznikla před 18 lety na Dvořákově gymnáziu, je jako korespondenční matematický seminář určena pro žáky základních škol z celých Čech.
Akce je každoročně zakončena letním táborem.


Zeměpisné přednášky

Přednášky a besedy s lidmi, kteří hodně viděli a mnohé ve světě zažili, měly značný ohlas a úspěch.


Běh do schodů

Studentská akce podobného charakteru s účastí profesorského družstva a reprezentačních studentských týmů.
Tato akce přinesla dosti veselí a pro mnohé účastníky mnohaminutový kyslíkový dluh.


Sportovní kurzy

Výjezdy septimánů a studentů třetích ročníků.
Náplní těchto kurzů jsou nejrůznější kolektivní sporty, plavání, běh, cyklistika (včetně dopravy tam a zpět).


Výjezdy do zahraničí

V minulém školním roce proběhly zájezdy do Irska, Španělska, Francie, Německa. Sloužily především k zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce, ale i poznání reálií zmíněných zemí. Studenti mají obvykle pevně stanovené úkoly, které musí během pobytu v cizině splnit.