O ŠKOLEPodmínky pro stravování

Každý strávník musí mít přidělen bezkontaktní čip. Ten přiděluje vedoucí školní jídelny při zavedení strávníka do evidence. Za čip strávník zaplatí částku 115.- Kč, která mu bude po ukončení studia vrácena. Tímto čipem se strávník identifikuje na pokladním, výdejním nebo objednacím místě.

Bezkontaktní čipy také slouží ke vstupu do budovy školy a ke kopírování /informace u paní Rohanové/.To znamená, že čip si zakoupí i student, který se nebude stravovat ve školní jídelně.

Platby

Stravné lze platit dvojím způsobem

Jiný způsob platby je možný jen po dohodě s vedoucí ŠJ.

Zakoupení čipů a vyřízení plateb je vhodné provést v době prázdnin, tj. od 1. – 14. července, nebo od 22. – 31. srpna 2005.

Bližší informace Vám poskytne J. Pohlová, ved. ŠJ tel 315 723 352 (603 182 420)