Chemie

SEPARAČNÍ METODY

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Chromatografie

Chromatografie je separační metoda, při níž se využívá mnohokrát opakované ustanovení rovnováhy mezi dvěma nemísitelnými fázemi. Jedna fáze je přitom vždy pohyblivá (plyn nebo kapalina) a nazývá se mobilní. Druhá je nepohyblivá (tuhá nebo kapalina) a označuje se jako stacionární.

Chromatografie

 • dělení podle skupenství mobilní fáze
  • chromatografie kapalinová
  • chromatografie plynová

 • dělení podle principu separace
  • chromatografie adsorpční
  • chromatografie rozdělovací atd.

 • dělení podle uložení stacionární fáze
  • chromatografie sloupcová
  • chromatografie v plošném uspořádání

Chromatografie v plošném uspořádání – např. chromatografie na tenké vrstvě - vlastní dělení probíhá na tenké vrstvě adsorbentu (nosiče) naneseného na skleněné nebo hliníkové fólii z plastu či hliníku. Mobilní fází je kapalina, jejíž pohyb pevnou fází je vyvoláván kapilárními silami. K dělení dochází na základě rozdělovacího mechanizmu, adsorbce nebo výměny iontů.