Chemie

SEPARAČNÍ METODY

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Sublimace

Přímý přechod látky z tuhého skupenství do skupenství plynného se nazývá sublimace. V laboratoři se používá - vedle krystalizace a destilace - k čištění a izolaci krystalických látek od netěkavých nebo málo těkavých příměsí. Sublimace je založena na porušování rovnováhy mezi tuhou látkou a její párou, která jí obklopuje.

  • Sublimace za atmosférického tlaku.
    Za atmosférického tlaku se sublimují látky, které jsou při nižších teplotách dostatečně těkavé (např. chlorid amonný) nebo látky, jež dobře snášejí vyšší sublimační teploty.
    Sublimace za atmosférického tlaku Sublimace za atmosférického tlaku
  • Sublimace za sníženého tlaku.
    Sublimace za sníženého tlaku je šetrnější k sublimované látce, protože probíhá rychleji a při podstatně nižší teplotě.
    Sublimace za atmosférického tlaku