Chemie

SEPARAČNÍ METODY

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Odstřeďování

K oddělování některých velmi jemných suspenzí je filtrace neúčinná, protože tuhá fáze buď prochází filtrem, nebo se filtrační materiál s menšími póry po krátké době ucpe. V takových případech dddělíme složky odstřeďováním. Při odstřeďování je dělení tuhé a kapalné fáze závislé na rozdílu jejich hustot, na odstředivé síle, která je úměrná frekvenci otáčení, a na poloměru otáčení.


Odstřeďování Odstřeďování