Chemie

SEPARAČNÍ METODY

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Krystalizace

Krystalizace je nejdůležitější metodou čištění tuhých látek. Umožňuje připravit jednoduchými operacemi čistou krystalickou látku. Znečištěná krystalická látka se rozpustí v optimálním množství zvoleného rozpouštědla, mechanické nečistoty se odfiltrují a rozpuštěná látka se přivede ke krystalizaci.

 • Krystalizace ochlazením horkého nasyceného roztoku.

  Filtrace za horka.
  Horký nasycený roztok se zbaví nerozpuštěných příměsí filtrací za horka. Filtrace za horka se provádí, tak aby se filtrovaný roztok neochladil a nezačal krystalovat ještě ve filtrační aparatuře.

  Vlastní krystalizace.
  Ochlazováním nasyceného roztoku dochází ke krystalizaci. Nejprve se vytváří krystalizační jádro a na něm pak roste krystal. Rychlost krystalizace závisí na počtu vytvořených krystalizačních jader a na rychlosti růstu krystalů.
  • Volná krystalizace.
   Krystalizací v klidu za pozvolného chladnutí se vytváří malý počet jader a vznikají krystaly relativně větší.
   Volná krystalizace
  • Rušená krystalizace.
   Při prudkém ochlazení za míchání vzniká hodně krystalizačních jader a vyroste velký počet relativně malých krystalů.
   Volná krystalizace

 • Krystalizace odpařením části rozpouštědla.
  Tato metoda je zdlouhavější než předchozí. Volí se tehdy, nepodaří-li se najít pro krystalizaci rozpouštědlo, v němž je rozpustnost látky za horka a za chladu dostatečně rozdílná. Roztok se přivede ke krystalizaci odpařením části rozpouštědla. Rozpouštědlo se odpařuje buď volným odpařením na vzduchu v digestoři nebo v exsikátoru, nebo odpařením na vodní lázni.
 • Krystalizace přidáním třetí látky.
  Vyloučení krystalů se dosáhne zmenšením rozpustnosti přídavkem třetí látky. Bývá to kapalina dokonale mísitelná s rozpouštědlem, ve které se však krystalovaná látka nerozpouští a vylučuje se z roztoku.