Chemie

SEPARAČNÍ METODY

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Destilace

Destilace je nejpoužívanější metodou čištění kapalných látek, dělení kapalných směsí o různém bodu varu nebo odstraňování rozpouštědel z méně těkavých látek. Podstatou destilace je uvedení kapaliny do varu přiváděním tepla a kondenzace vzniklých par v oddělené části přístroje. Destilací lze oddělit těkavější látku od méně těkavé a zároveň zjistit teplotní rozmezí varu směsi, tzv. bod varu.

 • Prostá a frakční destilace.
  Prostou destilací se od sebe oddělují kapalné látky a značně rozdílné těkavosti nebo se oddestilovává rozpouštědlo od netěkavého zbytku. Prostá destilace může sloužit i k sledování průběhu varu směsí a ke stanovení destilační křivky.
  Prostá destilace Prostá destilace
 • Destilace s vodní parou.
  Destilací s vodní parou se většinou čistí látky, které jsou ve vodě málo rozpustné a při bodu varu vody mají znatelný tlak nasycených par. Při této destilaci se do destilované směsi zavádí vodní pára, vyvíjená v oddělené nádobě.
  Destilace vodní parou
 • Destilace za sníženého tlaku.
  Za sníženého tlaku destilujeme většinou výševroucí látky, které by se při destilaci za normálního tlaku rozkládaly nebo by je nebylo vůbec možné předestilovat.
  Destilace za sníženého tlaku