Chemie

LABORATORNÍ SKLO

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Laboratorní sklo
Přehled
Test

Test

Nápověda k obrázku laboratorního skla se objeví poté, co najedete kurzorem myši na daný obrázek.

Tlustostěnná nálevka Byreta Kádinka Erlenmeyerova baňka Střička
Odměrný válec Titrační baňka Promývačka Dělící nálevka Liebigův chladič
Exikátor Nálevka Pipeta Odsávací baňka Váženka s víčkem
Pipety Odměrná baňka Varná baňka Pyknometr Dělící nálevka
Třecí miska s tlučkem
Hodinové sklo Büchnerova nálevka Frakční baňka Pertiho miska
Lžička Filtrační kruh Váženka Krystalizační miska