Chemie

LABORATORNÍ SKLO

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Laboratorní sklo
Přehled
Test

Přehled 1


Krystalizační miska

Filtrační kruh

Frakční baňka

Pertiho miska

Hodinové sklo

Lžička

Büchnerova nálevka

Váženka

Třecí miska s tlučkem


Část 2 >>>