Chemie

LABORATORNÍ SKLO

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Laboratorní sklo
Přehled
Test

Přehled 2


Liebigův chladič

Kádinka

Kádinka

Erlenmeyerova baňka

Střička

Odměrný válec

Váženka s víčkem

Titrační baňka


Část 3 >>>

<<< Část 1