Chemie

LABORATORNÍ SKLO

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Laboratorní sklo
Přehled
Test

Přehled 3


Promývačka

Tlustostěnná nálevka

Nálevka

Odsávací baňka

Dělící nálevka

Dělící nálevka

Exikátor

Odměrná baňka


Část 4 >>>

<<< Část 2