Chemie

SEPARAČNÍ METODY

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Cvičení
Krystalizace a filtrace
Sublimace
Destilace

Filtrace a krystalizace

PŘÍPRAVA JODIDU OLOVNATÉHO A JEHO IZOLACE RUŠENOU KRYSTALIZACÍ ZA SNÍŽENÉHO TLAKU

video

Pomůcky:
váhy, hodinové sklo, chemická lžička, dvě kádinky, Erlenmayerova baňka, kahan, stojan, varný kruh, síťka, Buchnerova nálevka, odsávací baňka, vodní vývěva, filtrační papír


Chemikálie:
dusičnan olovnatý (jed)!, jodid draselný, 45% roztok kyseliny dusičné


Pracovní postup

 1. Do dvou kádinek odměřte po 100 cm3 destilovaná vody.
 2. V první kádince rozpusťte 0,33 g dusičnanu olovnatého. Pokud se při rozpouštění tvoří bílý zákal, přidejte několik kapek kyseliny dusičné, až se zákal rozpustí.
 3. V druhé kádince rozpusťte 0,33 g jodidu draselného.
 4. Oba roztoky přiveďte k varu a pak slijte do Erlenmeyerovy baňky.
 5. Baňku ochlaďte proudem tekoucí vody a nechte stát. Po několika minutách se vyloučí zlaté krystalky jodidu olovnatého.
 6. Sestavte aparaturu pro filtraci za sníženého tlaku, filtrační papír zvažte a jeho hmotnost si poznamenejte.
 7. Reakční směs zfiltrujte a krystalky jodidu olovnatého na filtru promyjte studenou vodou.
 8. Pak filtr vysušte na vzduchu a zvažte.


Do protokolu uveďte:

 1. Princip úlohy, rovnici reakce.
 2. Stručný pracovní postup a popis pozorovaných dějů.
 3. Výpočet jodidu olovnatého, který lze teoreticky získat z dusičnanu olovnatého o celkové hmotnosti 0,33g.
 4. Hmotnost izolovaného jodidu olovnatého.
 5. Relativní výtěžek.