Chemie

SEPARAČNÍ METODY

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Cvičení
Krystalizace a filtrace
Sublimace
Destilace

Destilace

DESTILACE SMĚSI ETHANOL - VODA

video

Pomůcky:
frakční bańka, Liebigův chladič, teploměr, kádinka, varné kamínky


Chemikálie:
ethanol, voda


Pracovní postup

  1. Sestavíme aparaturu pro destilaci.
  2. Do frakční baňky dáme směs ethanolu s vodou v poměru 1:3, vložíme varné kamínky.
  3. Směs zahříváme a udržujeme teplotu kolem 78°C (teplota varu ethanolu).
  4. Odcházející páry v chladiči kondenzují, jímáme je do připravené kádinky.
  5. Oddestilovaný ethanol vlijeme do spalovací misky a zapálíme. Ethanol hoří modrým plamenem.