Chemie

SEPARAČNÍ METODY

Separační metody
Filtrace
Dekantace
Odstřeďování
Krystalizace
Destilace
Sublimace
Extrakce
Chromatografie

Cvičení
Krystalizace a filtrace
Sublimace
Destilace

Sublimace

ODDĚLENÍ SLOŽEK SMĚSI SUBLIMACÍ

video

Pomůcky:
frakční baňka, kádinka


Chemikálie:
technický naftalen


Pracovní postup

  1. Sestavte aparaturu pro sublimaci.
  2. Do kádinky vložte asi 3 g technického naftalenu a zvolna zahřívejte.
  3. Sublimát zachycený na chladném dně bańky setřete skleněnou tyčinkou do označené zásobní lahve a porovnejte vzhled s výchozí technickou chemikálií.