Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Pondělí 26. srpna 2019   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Listopad 2002

Starosti starosty


Projev starosty města na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou dne 22.10. 2002.

Dámy a pánové, vážení hosté.
Vítám Vás všechny na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou. Toto zasedání se koná u příležitosti ukončení volebního období 1998 - 2002.
Letošní srpnová povodeň nám změnila plány většiny
akcí, které byly připravovány v rámci 100. výročí povýšení Kralup nad Vltavou na město.
Na dnešním setkání se proto společně připomínají tři zdánlivě nesouvisející události z života města:
Zmiňované ukončení volebního období současné samosprávy, připomenutí 100. výročí města a v neposlední řadě poděkování za významnou pomoc našemu městu při letošní povodni.
Proto během dnešního podvečera bude veřejně poděkováno přibližně stopadesáti jednotlivcům. Pro dalších 250 nejmenovaných převezmou jejich nadřízení či spolupracovníci poděkování města.
U mnohých bude poděkování vlastně trojnásobné:
za dobrou spolupráci se současnou samosprávou, za práci pro rozvoj města a jeho občany v různých oblastech a zároveň i za významnou pomoc těm, kteří při letošní povodni přispěli u nás k záchraně životů a majetku občanů, či se podíleli, nebo dosud podílejí na likvidaci následků povodně i pomoci postiženým.
Dnešní poděkování nemůže být úplné a vyčerpávající. V mnoha případech zůstanou mnozí zapomenuti, nebo i dle vlastního přání v anonymitě.
Děkuji za pozornost.

Mgr. Pavel Rynt,
starosta města